Avrelle


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇵🇭Philippines
  • Comptes
  • Avrelle<3#6854
Servidors preferits (3)
Aparences (5)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Avrelle"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Avrelle"}