Augmented7th


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇺🇸United States
  • Comptes
  • WelpItsTopaz#4493
Servidors preferits (1)
Aparences (13)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Augmented7th"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Augmented7th"}