Audoz


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇱🇧Lebanon
Servidors preferits (1)
Aparences (17)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Audoz"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Audoz"}