AstyL


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇻🇮Virgin Islands (U.S.)
Amics (3) (API)
Servidors preferits (3)
Aparences (14)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"AstyL"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"AstyL"}