Ashleyy__


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇨🇦Canada
  • Comptes
  • ! ღ KCDQ | Ashleyy__ 🌹ヘ#0005
Aparences (30+)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Ashleyy__"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Ashleyy__"}