Asaruko_o


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇻🇪Venezuela
  • Comptes
  • еслипозвонишьубью#0666
Aparences (1)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Asaruko_o"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Asaruko_o"}