Aritificial


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇨🇦Canada
  • Comptes
  • 💜-𝒜𝓃𝒶𝒶𝓁𝒾𝓏𝑒𝓇-💜#7828
Servidors preferits (3)
Aparences (10)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Aritificial"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Aritificial"}