Arcanie


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇫🇷France
  • Comptes
  • 𝓐𝓻𝓬𝓪𝓷𝓲𝒆#8108
Aparences (11)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Arcanie"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Arcanie"}