Aqime


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇨🇦Canada
  • 𝓐𝓺𝓲𝓶𝓮♕#5351
Servidors preferits (4)
Aparences (7)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Aqime"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Aqime"}