AnthonymousEC


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇪🇨Ecuador
  • Comptes
  • AnthonymousEC#5612
Aparences (22)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"AnthonymousEC"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"AnthonymousEC"}