AnimeApril


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇨🇦Canada
  • ~𝓐𝓹𝓻𝓲𝓵~#6798
Servidors preferits (1)
Aparences (30+)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"AnimeApril"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"AnimeApril"}