AndyPaz


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Servidors preferits (3)
Aparences (14)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"AndyPaz"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"AndyPaz"}