Android2921


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇨🇿Czech Republic
  • Comptes
  • Android2921#5390
Servidors preferits (4)
Aparences (11)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Android2921"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Android2921"}