AlvinFqult


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇭🇰Hong Kong
  • Comptes
  • 艾粉 Alvin~#8561
Amics (2) (API)
Servidors preferits (3)
Aparences (6)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"AlvinFqult"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"AlvinFqult"}