Alexsandr_lorer


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇰🇿Kazakhstan
  • Comptes
  • AlexsandrKR#1517
Servidors preferits (1)
Aparences (1)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Alexsandr_lorer"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Alexsandr_lorer"}