Akizura_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇧🇸Bahamas
  • Comptes
  • ¿ Λкιzυяα. ♡ | Aki 😍💍#1209
Aparences (7)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Akizura_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Akizura_"}