Ak4h1k0_S3nPai


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Servidors preferits (1)
Aparences (9)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Ak4h1k0_S3nPai"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Ak4h1k0_S3nPai"}