Ajdyer81


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Amics (1) (API)
Servidors preferits (2)
És “Ajdyer81” el teu compte de Minecraft? Reclama'l ja i personalitza el teu perfil!
Aparences (9)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Ajdyer81"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Ajdyer81"}