Aeroz


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇸🇪Sweden
  • Comptes
  • Dropped Tested :) 𝒜𝑒𝓇𝑜#8804
Servidors preferits (2)
Aparences (1)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Aeroz"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Aeroz"}