Admakkk_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇻🇨Saint Vincent and the Grenadines
  • Comptes
Servidors preferits (2)
Aparences (30+)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Admakkk_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Admakkk_"}