A_Stupid_Pers0n


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Aparences (22)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"A_Stupid_Pers0n"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"A_Stupid_Pers0n"}