8we💪


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇦🇪United Arab Emirates
  • Comptes
  • 8we#0001
Amics (5) (API)
Servidors preferits (1)
Aparences (2)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"8we"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"8we"}