8sr


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
Amics (1) (API)
Wed
Servidors preferits (3)
Aparences (5)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"8sr"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"8sr"}