81034875


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇨🇳China
  • Comptes
  • ts3 psgaming.pl #6666
Aparences (11)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"81034875"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"81034875"}