7lw


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇯🇴Jordan
  • Comptes
  • 🥤Be stylish |#0000
Amics (2) (API)
Aparences (4)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"7lw"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"7lw"}