7aMoDi_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇮🇶Iraq
Aquest perfil de Minecraft té 8 solicituds d'amistat pendents.
Aparences (14)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"7aMoDi_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"7aMoDi_"}