6qlal


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇸🇦Saudi Arabia
  • Comptes
  • 𝒯 𝒜 ℒ 𝒜 ℒ ☽.#4846
Aparences (30+)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"6qlal"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"6qlal"}