6oogle


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇨🇦Canada
  • Comptes
  • New Account Ing: Lovesz#4323
Servidors preferits (1)
Aparences (1)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"6oogle"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"6oogle"}