6HT


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇬🇧United Kingdom
  • 私₱ØⱠ₳Ɽ私#8085
Servidors preferits (1)
Aparences (2)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"6HT"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"6HT"}