6Bp


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇸🇪Sweden
  • Comptes
  • 😘❤𝔭𝔦k𝔞𝔠𝔥𝔲❤COW#0001
Amics (1) (API)
Servidors preferits (2)
Aparences (1)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"6Bp"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"6Bp"}