5tech_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇻🇪Venezuela
  • Comptes
  • 5tech to kozak <3 #1337
Aparences (8)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"5tech_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"5tech_"}