Avertable


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Aquest perfil de Minecraft té 3 solicituds d'amistat pendents.
Aparences (27)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Avertable"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Avertable"}