56cps


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇹🇷Turkey
  • Comptes
Servidors preferits (2)
Aquest perfil de Minecraft té 2 solicituds d'amistat pendents.
Aparences (13)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"56cps"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"56cps"}