4P2


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇬🇧United Kingdom
Amics (4) (API)
Aparences (5)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"4P2"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"4P2"}