3x16


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇺🇸United States
Servidors preferits (2)
Aparences (14)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"3x16"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"3x16"}