3Amrrx_O


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇸🇦Saudi Arabia
Amics (2) (API)
Servidors preferits (4)
Aparences (1)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"3Amrrx_O"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"3Amrrx_O"}