2DKung


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇹🇭Thailand
  • Comptes
  • 鳶一 折紙 [Wave]#6854
Amics (1) (API)
Aparences (2)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"2DKung"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"2DKung"}