20l3


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇪🇬Egypt
  • Comptes
  • ᴸᵃᵗᵉⁿᶜⁱᵃ | 20l3#2013
Servidors preferits (1)
Aparences (2)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"20l3"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"20l3"}