1krystian


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇳🇬Nigeria
  • Comptes
  • ADD ME PLS NICK: kitsvip #0000
Aparences (1)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"1krystian"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"1krystian"}