1ee7


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇺🇲United States Minor Outlying Islands
  • Comptes
  • ByteZ#6969
Servidors preferits (4)
Aparences (23)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"1ee7"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"1ee7"}