1Rashod


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇷🇴Romania
  • Comptes
  • النيك ب 5 دولار اهه#2713
Servidors preferits (2)
Aparences (6)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"1Rashod"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"1Rashod"}