19049_Spy


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇨🇿Czech Republic
  • Comptes
  • 19049_Spy #1633
Aparences (2)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"19049_Spy"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"19049_Spy"}