18r


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇻🇬Virgin Islands (British)
  • Comptes
  • Jamie#9525
Servidors preferits (3)
Aparences (28)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"18r"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"18r"}