13teggn37


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇩🇪Germany
Amics (1) (API)
Aparences (30+)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"13teggn37"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"13teggn37"}