101011


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇹🇨Turks and Caicos Islands
  • Comptes
  • https#3575
Servidors preferits (2)
Aparences (13)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"101011"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"101011"}