0py


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇨🇮Côte d’Ivoire
  • Comptes
  • Rare#0666
Servidors preferits (2)
Aparences (10)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"0py"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"0py"}