0ofDani


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇦🇷Argentina
  • Comptes
  • 0ofDaniel💕#8036
Aparences (14)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"0ofDani"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"0ofDani"}