0Boy_


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇬🇷Greece
  • Comptes
Servidors preferits (1)
Aparences (8)
Capa de OptiFine
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"0Boy_"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"0Boy_"}