09ms


Perfil de Minecraft
Historial de noms
Informació
  • Localització
    🇭🇺Hungary
  • Comptes
  • ŁłŁ Kaneki#3640
Servidors preferits (3)
Aparences (1)
Comandament per obtenir el cap (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"09ms"}
Comandament per obtenir el cap (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"09ms"}